close btn

Trang chủ

1. XSMB Thứ Tư ngày 22-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3939706, 8, 8
G1

45487

12, 7
G2

31476 00040

22, 6, 6
G3

47830 45608 32162
70312 68143 75822

30, 6
40, 3, 4, 5
G4

0668 1475 4436 5595

55
G5

1774 6655 7678
7745 1426 4108

61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
G6

126 617 344

87
G7

06 61 62 64

95, 7
Mã ĐB: 4 5 6 8 12 14 16 18 (ML)

2. XSMB Thứ Ba ngày 21-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5520000,1,2,6,9,9
G1

18539

18
G2

69018 79701

28
G3

77775 27106 44932
69463 49358 74462

32, 2, 7, 9
45, 7
G4

6188 9885 3428 9737

50, 8
G5

1245 1061 4589
0309 8867 2047

61, 2, 3, 7
73, 5, 9
G6

832 502 909

85, 7, 8, 9
G7

79 73 50 87

9
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 17 19 20 (MK)

3. XSMB Thứ Hai ngày 20-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0596608
G1

60275

10
G2

72725 90891

20, 2, 2, 4, 5
G3

56652 91186 16367
64845 09049 06322

3
45, 9
G4

0220 6622 9353 0452

50, 2, 2, 2, 3
G5

9510 9372 3898
4781 9369 2390

61, 6, 7, 9
72, 5
G6

695 561 208

81, 6, 9
G7

24 50 89 52

90, 1, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 9 17 19 (MH)

4. XSMB Chủ Nhật ngày 19-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1447802, 5
G1

08543

10
G2

83125 92133

24, 5
G3

92796 76639 97895
59002 03268 78862

33, 5, 9, 9
43, 8
G4

0077 1962 4824 8339

5
G5

9892 6035 5510
5769 1348 4280

62, 2, 8, 8, 9
77, 8
G6

198 786 996

80, 5, 6
G7

68 85 05 96

92,5,6,6,6,8
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 12 16 20 (MG)

5. XSMB Thứ Bảy ngày 18-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9132204, 4, 5, 7, 9
G1

34422

17, 8, 9
G2

54587 91207

22, 2, 2, 2, 5
G3

65370 28969 87605
86304 25261 47953

34, 9
47
G4

8722 3565 3622 9776

53
G5

9794 6034 3664
4804 5847 1109

61, 4, 5, 9
70, 6
G6

439 382 725

80, 2, 7
G7

17 18 19 80

94
Mã ĐB: 2 5 7 9 12 13 15 16 (MF)

6. XSMB Thứ Sáu ngày 17-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB514680
G1

36545

10, 1, 1
G2

25740 88471

23
G3

71270 59190 24080
02738 14554 91467

31, 2, 8
40, 1, 5, 5, 9
G4

1610 7280 1449 3711

54, 4
G5

1990 2823 4099
1531 0662 6554

62, 2, 7, 7, 8
70, 1
G6

811 467 195

80, 0
G7

45 41 62 32

90, 0, 5, 9
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 13 15 19 (ME)

7. XSMB Thứ Năm ngày 16-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6103400, 6, 6, 9
G1

71290

1
G2

62348 50106

24, 5, 5
G3

88442 20468 98125
52900 60651 31992

30, 4, 8
42, 4, 4, 8
G4

2338 9068 9944 8906

51, 2
G5

2052 1282 6872
1395 3593 8574

65, 8, 8
72, 4
G6

165 824 844

82
G7

30 92 09 25

90, 2, 2, 3, 5
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 13 17 19 (MD)

8. XSMB Thứ Tư ngày 15-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0692609
G1

62025

10, 2, 2, 6, 7
G2

01409 55964

21, 5, 6, 9
G3

06652 08021 58498
38040 60194 51612

30, 1, 3, 6
40
G4

9231 5633 3688 2553

52, 2, 3
G5

1388 2016 7652
8917 9212 7390

64
70, 2
G6

336 470 610

88, 8, 9
G7

89 29 30 72

90, 4, 8
Mã ĐB: 1 2 5 7 8 16 17 18 (MC)

9. XSMB Thứ Ba ngày 14-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1688003
G1

28703

10, 3, 4, 6, 8
G2

39525 63916

25, 6, 8
G3

15096 08691 26638
16518 93526 28481

31, 4, 8
45, 5, 8, 8
G4

8610 7148 0858 1031

58
G5

1597 2914 5213
4645 6661 9199

61, 3, 5, 6
7
G6

934 848 328

80, 1
G7

66 63 45 65

91, 6, 7, 9
Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 19 20 (MB)

10. XSMB Thứ Hai ngày 13-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8439600, 2, 6, 7
G1

64440

13, 9
G2

12844 84462

20, 6, 7
G3

39690 88306 54902
80590 37165 66935

35, 7
40, 4, 9
G4

3100 7913 8862 4260

59
G5

8127 9549 6572
7683 7337 1419

60,2,2,2,3,5,7
72
G6

007 667 359

83
G7

63 62 20 26

90, 0, 6
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 14 15 17 (MA)

11. XSMB Chủ Nhật ngày 12-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5410505, 6, 8
G1

06147

19
G2

74859 97508

20, 1
G3

73957 99482 89320
24590 26706 66538

30, 3, 8
40, 7
G4

7963 9465 0076 7088

51, 2, 7, 9
G5

5862 9352 0691
2480 1519 4340

62, 3, 5
75, 6
G6

751 430 989

80, 2, 8, 9
G7

75 33 21 97

90, 1, 7
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 17 18 20 (LZ)

12. XSMB Thứ Bảy ngày 11-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9807600, 0, 2, 2, 6
G1

10832

1
G2

34069 56100

21, 6
G3

99345 21382 23746
71599 25382 85169

30, 2
45, 6
G4

0930 1587 9302 2080

50, 2
G5

0506 4079 4286
6281 9650 6402

64, 9, 9
76, 7, 9
G6

526 321 995

80,1,2,2,6,7
G7

64 52 00 77

95, 9
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 13 14 20 (LY)

13. XSMB Thứ Sáu ngày 10-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB787360
G1

18262

14, 5, 5, 9
G2

50955 32467

25, 8
G3

23671 36298 05252
86570 16030 92419

30, 6
40
G4

9864 2396 4270 9528

52, 5, 7, 9
G5

3814 6159 4915
6569 5975 3971

61, 2, 4, 7, 9
70, 0, 1, 1, 5
G6

157 788 615

81, 8
G7

61 25 40 81

96, 8
Mã ĐB: 7 9 10 11 14 15 17 20 (LX)

14. XSMB Thứ Năm ngày 9-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6032501
G1

15349

10, 2, 4
G2

32360 62341

25
G3

75210 62356 51398
75745 57573 85987

30, 4
41, 4, 5, 9
G4

1468 8155 2344 3177

53, 5, 6, 8, 9
G5

4101 1314 6459
5476 3361 9112

60, 1, 2, 8
71, 3, 6, 7
G6

358 053 489

87, 9
G7

34 30 62 71

98
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 15 20 (LV)

15. XSMB Thứ Tư ngày 8-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5609507, 9
G1

97809

10, 0, 9
G2

58525 99356

22,2,4,5,6,9
G3

37066 79058 17319
80729 82947 25743

35
43, 7
G4

3094 2057 5210 6852

52, 6, 6, 7, 8
G5

3379 9322 9426
1998 7384 9935

63, 6
73, 9
G6

963 856 373

84
G7

07 22 24 10

94, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 4 5 9 15 18 20 (LU)

16. XSMB Thứ Ba ngày 7-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1231701, 4
G1

81118

17, 7, 8
G2

75679 55486

22, 8
G3

53640 11641 98550
51697 35757 58353

30, 9
40, 1, 9
G4

4876 8039 6393 9366

50, 3, 7, 8
G5

1073 9098 6376
6149 3473 0458

60, 6
73, 3, 6, 6, 9
G6

004 560 330

86
G7

28 17 01 22

93, 7, 8
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 12 13 15 (LT)

17. XSMB Thứ Hai ngày 6-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8766100, 1, 3
G1

22441

11
G2

18944 47884

22, 4
G3

62669 61032 64782
29258 00675 55196

32, 2, 4
41, 4, 5
G4

6456 6301 0711 9193

56, 6, 8
G5

5000 1334 5056
5124 3581 8603

61, 7, 9
71, 5
G6

322 497 371

81, 2, 4
G7

45 32 98 67

93, 6, 7, 8
Mã ĐB: 1 4 9 11 17 18 19 20 (LS)

18. XSMB Chủ Nhật ngày 5-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB8018305
G1

07373

15
G2

48867 30896

20, 2, 7, 7
G3

17520 86768 30554
76145 87183 83127

30, 6
45
G4

7227 6852 1236 9205

52, 2, 4
G5

5395 1882 5795
5573 3815 0478

63, 7, 7, 8
73, 3, 8
G6

889 493 030

82, 3, 3, 9
G7

67 22 52 63

93, 5, 5, 6
Mã ĐB: 2 3 10 11 12 14 16 20 (LR)

19. XSMB Thứ Bảy ngày 4-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9086903
G1

86258

10, 2, 7, 9
G2

96303 01790

20, 5, 8
G3

13869 54572 71317
12810 47525 03020

30, 2, 3
45
G4

0761 4562 7833 0419

50, 5, 8
G5

6674 2830 5075
6867 0477 9992

61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
G6

950 395 845

8
G7

12 28 32 55

90, 2, 5
Mã ĐB: 2 4 10 11 14 17 18 19 (LQ)

20. XSMB Thứ Sáu ngày 3-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB6485700, 0
G1

31913

11, 3, 8
G2

20095 44000

21
G3

92069 67021 52931
48277 11046 89999

31, 3
43, 5, 6
G4

1085 3878 8682 2686

57, 7
G5

5611 0078 5218
2300 4982 1733

69
77, 7, 8, 8
G6

245 377 183

82,2,3,5,6,9
G7

57 98 89 43

95, 8, 9
Mã ĐB: 1 5 7 10 11 13 14 18 (LP)

21. XSMB Thứ Năm ngày 2-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB2756701
G1

98924

18
G2

51863 96125

20,1,3,4,5,9
G3

32394 64549 84234
20036 87618 89421

32, 4, 6, 7, 9
40, 9
G4

7865 6190 9540 9899

5
G5

1929 1291 3732
4499 0501 0023

63, 3, 5, 5, 7
72, 4
G6

237 365 872

8
G7

39 63 74 20

90, 1, 4, 9, 9
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 14 15 20 (LN)

22. XSMB Thứ Tư ngày 1-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7203105, 7
G1

10292

18
G2

46130 26589

27
G3

90676 42039 96046
05589 71405 98943

30,1,2,3,5,9
43, 6
G4

7618 6107 6935 4766

52
G5

2832 7333 5398
2863 9727 6282

60, 1, 3, 6
76, 6, 7
G6

476 452 577

82, 9, 9
G7

95 61 60 97

92, 5, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 15 18 20 (LM)

23. XSMB Thứ Ba ngày 30-4-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4462400, 2
G1

05886

10, 1, 1, 2, 9
G2

75181 44812

23, 4, 8
G3

09211 39887 51882
98592 13100 35623

35
42, 7
G4

3810 5366 3352 3783

52, 3, 4, 4, 9
G5

9442 7335 4865
8702 9454 0153

64, 5, 6
7
G6

064 111 819

81, 2, 3, 6, 7
G7

47 59 54 28

92
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 12 17 20 (LK)

24. XSMB Thứ Hai ngày 29-4-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1587702, 3, 3, 4, 8
G1

86391

12, 8
G2

81274 81676

21, 8
G3

90575 32048 64302
41745 95540 13428

30, 2, 7
40, 2, 5, 8
G4

1937 2689 1242 1612

59
G5

8518 0804 5532
3564 2859 5321

60, 1, 4
74, 5, 6, 7
G6

460 330 803

82, 9
G7

08 61 03 82

91
Mã ĐB: 5 8 9 10 12 14 15 16 (LH)

25. XSMB Chủ Nhật ngày 28-4-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB3769601, 2
G1

21957

1
G2

22046 36692

25, 5, 7
G3

64560 66075 18325
29166 09527 99349

35
40, 5, 6, 9
G4

8645 6772 3361 2640

55, 7
G5

4773 5555 6771
6035 9625 1386

60, 1, 6
71,2,3,3,4,5,5,9
G6

601 374 875

86
G7

79 73 02 95

92, 5, 6
Mã ĐB: 4 5 6 9 14 16 17 20 (LG)

26. XSMB Thứ Bảy ngày 27-4-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB2584202
G1

31827

11, 6, 8, 9
G2

51849 73421

21, 5, 7
G3

08418 64960 34316
24391 16970 95866

30, 5
42, 3, 7, 8, 9
G4

9943 8648 2356 6102

56, 7
G5

1611 8897 8947
2599 7671 9757

60, 6
70, 1
G6

380 430 919

80, 9
G7

93 89 25 35

91, 3, 7, 9
Mã ĐB: 2 5 6 8 10 16 18 19 (LF)

27. XSMB Thứ Sáu ngày 26-4-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB5762002
G1

82135

10, 2, 8, 9
G2

88910 47085

20
G3

31718 65482 84174
34977 84592 37002

30, 5, 7
49
G4

6912 2359 7064 9067

51, 7, 9
G5

0230 3557 4878
4292 3179 3749

60, 4, 7
74,7,7,7,8,9
G6

551 477 460

82, 5
G7

19 93 77 37

92, 2, 3
Mã ĐB: 1 4 6 10 11 12 16 19 (LE)

28. XSMB Thứ Năm ngày 25-4-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3659400, 3, 8
G1

90713

13
G2

48830 35403

22, 3
G3

24376 63350 49922
46764 82390 56362

30, 0, 6
4
G4

0777 9136 6698 2988

50, 7
G5

7581 7323 4178
9700 7530 1657

60, 2, 2, 4, 5
71, 6, 7, 7, 8
G6

095 465 777

81, 8
G7

08 62 71 60

90, 4, 5, 8
Mã ĐB: 2 7 8 11 12 17 18 20 (LD)

29. XSMB Thứ Tư ngày 24-4-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6995201
G1

12165

10
G2

74557 28269

22, 4, 6, 8
G3

17544 31458 29961
71554 18326 20760

3
41, 4, 7
G4

6441 9828 9610 1054

50,2,3,4,4,7,8
G5

3082 9422 4364
8493 2653 5224

60,0,1,4,5,7,9
7
G6

382 567 101

82, 2, 2
G7

82 60 50 47

93
Mã ĐB: 1 2 3 8 12 13 14 18 (LC)

30. XSMB Thứ Ba ngày 23-4-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1268101, 6, 7, 8
G1

26928

15, 6, 6, 7, 8
G2

84568 79326

22, 6, 8
G3

60597 77441 98277
62191 30322 97918

33, 8
41
G4

5890 9394 6338 8901

52
G5

4916 9771 1007
2806 5292 8652

66, 8
71, 7
G6

815 466 192

81
G7

33 16 08 17

90,1,2,2,4,7
Mã ĐB: 3 4 7 8 9 10 14 16 (LB)


KQXS.WIKI

Thông Tin Cập Nhật

▶ Anh em đang mệt mỏi vì tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu cầu mà vẫn không tìm ra con số may mắn?Hãy đến với Chơi lô đề 247, với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về cầu lô đề XSMB của chúng tôi, các con số đã được đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho anh em. Hãy truy cập thường xuyên để xem admin soi cầu mb và chốt số mỗi ngày nhé. Cảm nhận sự thay đổi trong cuộc sống và trở thành người chiến thắng cùng Chơi lô đề 247.


▶ Soi cầu 247 là một trong những phương pháp soi cầu miền Bắc được các cao thủ yêu thích nhất, và đã được phát triển và hoàn thiện qua từng năm. Phương pháp này càng về sau càng chứng minh được độ chính xác của mình thông qua sức hút và những kết quả tuyệt vời mà nó đã mang lại cho những người tin tưởng.


▶ Nuôi lô khung 247 là chúng tôi cung cấp dữ liệu thống kê với mong muốn mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sử dụng những thông tin này một cách có ích nhất, tránh xa các trò chơi may rủi vi phạm pháp luật. Nếu bạn yêu thích bộ môn số học, hãy tham gia chơi xổ số kiến thiết để vừa có ích nước, lợi nhà.


▶ Soi cầu XSMB là công cụ dự đoán xổ số SMB siêu chuẩn xác, nơi chia sẻ những cặp số có xác suất cao nhất trong kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm nay. Cùng với chuyên gia, bạn có cơ hội chiến thắng và hoàn toàn miễn phí.


Tags: nuoi lo khung 247, soi cau, soi cau 24 h, soi cau xsmb, soi cau mb, soi cau 888, soicau247, soi cau 247, rong bach kim, soi cau rong bach kim, rongbachkim, soi cau 366, Soi cầu 666, soi cau viet, xo so wap, soi cau vip, nuoi lo khung, nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thu, nuoi lo, soi cau mien bac, cau mb.


Lịch quay xổ số 3 miền
Thứ Miền bắc Quay lúc: 18h15' Miền trung Quay lúc: 17h15' Miền nam Quay lúc: 16h15'
Thứ 2 XSMB thứ 2 Thừa Thiên Huế Phú Yên XSMT thứ 2 TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau XSMN thứ 2
Thứ 3 XSMB thứ 3 Đắc Lắc Quảng Nam XSMT thứ 3 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu XSMN thứ 3
Thứ 4 XSMB thứ 4 Đà Nẵng Khánh Hòa XSMT thứ 4 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng XSMN thứ 4
Thứ 5 XSMB thứ 5 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình XSMT thứ 5 Tây Ninh An Giang Bình Thuận XSMN thứ 5
Thứ 6 XSMB thứ 6 Gia Lai Ninh Thuận XSMT thứ 6 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh XSMN thứ 6
Thứ 7 XSMB thứ 7 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông XSMT thứ 7 TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ 7
Chủ nhật XSMB chủ nhật Khánh Hòa Kon Tum XSMT chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt XSMN chủ nhật

KQXS | Cập nhật KQXS hôm nay chi tiết nhất hôm nay

Anh em đề thủ mong muốn tìm địa chỉ để cập nhật KQXS nhanh chóng nhất cho mình, xem bản thân có trúng hay không và tìm kiếm con số đẹp bằng soi cầu cho ngày mai? Đọc tất cả các thông tin này trong bài viết sau để cập nhật ketqua xổ số nhanh nhất và biết về các phương pháp soi cầu được áp dụng.

KQXS hôm nay cập nhật những gì?

Kết quả xổ số hôm nay hay còn được viết là KQXS hôm nay cập nhật thông tin chính xác về kết quả các đài quay trong ngày. Bao gồm trọn vẹn thông tin từ giải đặc biệt xuống các giải thấp hơn.

XSMT cập nhật có nhanh không?

KQXS miền Trung cập nhật rất nhanh chóng cho anh em tham khảo. Những con số này được tường thuật trực tiếp theo hình thức live nhảy số theo đài quay. Vì thế, bạn chỉ cần mở trang là có thể theo dõi kết quả quay xổ số miền Trung.

Các đài quay được cập nhật theo lịch ngày từ thứ 2 đến chủ nhật sắp xếp theo trật tự bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng…

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số hôm nay ba miền Bắc - Trung - Nam
Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số hôm nay ba miền Bắc – Trung – Nam

XSKT miền Bắc cập nhật lúc nào?

Xổ số miền Bắc cũng được cập nhật theo hình thức livestream cho bạn theo dõi. Kết quả các đài quay cũng được cập nhật theo hình thức từ giải thấp nhất đến giải cao tiền nhất.

Đủ các đài quay như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đài quay Thái Bình, cùng với xổ số điện toán miền Bắc cho bạn tham khảo. Lưu ý là các đài quay cũng được cập nhật theo ngày.

Cập nhật kết quả XSMN hôm nay ra sao?

Cập nhật kết quả xổ số miền Nam cho anh em bet thủ tham khảo, các con số của xổ số miền Nam thường được cập nhật cho anh em sớm nhất, không cần chờ đợi bất kỳ một giây phút nào để biết KQXS miền Nam ra sao.

Cập nhật thông tin con số đầy đủ cho đề thủ

Cập nhật các con số liên quan đến quá trình cá cược của anh em đề thủ bao gồm:

  • Lô gan trong ngày và thời gian chưa về của nó.
  • Các con số hay xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây.
  • Thống kê kết quả theo sơ đồ, ma trận và thuật toán.

Thông tin lô gan 3 miền

Thông tin KQXS lô gan ba miền chính xác nhất cho người chơi, thống kê chủ đạo 5 con số lâu chưa về trong khoảng thời gian gần đây bằng hình thức ngày và kỷ quay.

Thông tin con số hay về nhất của KQXS

Cập nhật các con số hay về nhất trong bảng kết quả xổ số trong thời  5 kỳ quay gần nhất, 10 kỳ quay gần nhất, 30 kỳ quay gần nhất. Thống kê cũng được trả cho anh em đề thủ dưới hai dạng là theo kỳ quay và theo ngày.

Thống kê đầy đủ thời gian xuất hiện của các con số trong 30 ngày gần nhất
Thống kê đầy đủ thời gian xuất hiện của các con số trong 30 ngày gần nhất

Thống kê đầu đuôi KQXS 3 miền

Thống kê đầu đuôi KQXS ba miền cho anh em tham khảo:

  • Thống kê số lần về của đầu theo xếp hạng hay về nhất và ít về nhất.
  • Thống kê số lần về của đuôi cũng theo xếp hạng hay về nhất và ít về nhất.

Ma trận & thuật toán KQXS

Thống kê các con số theo biểu đồ, ma trận và thuật toán nếu anh em nào muốn sử dụng nó để tiến hành soi cầu và tìm ra số đẹp theo ý của mình.

Soi cầu KQXS mỗi ngày cho đề thủ

Không chỉ cập nhật KQXS mà còn cập nhật nhanh chóng cho người chơi những thông tin liên quan khác cho bạn có thể chơi lô đề chính xác nhất.

Cập nhật soi cầu theo phương pháp pascal

Sau khi đưa ra KQXS cho người xem, tại đây còn cập nhật nhanh chóng cho bạn soi cầu theo hình thức pascal. Việc áp dụng thuật toán này sẽ mang đến xác suất chiến thắng tuyệt vời cho bạn. 

Theo thống kê của các chuyên gia thì phương pháp này mang đến khả năng chiến thắng cho bet thủ lên đến 80%. Bet thủ hãy lưu lại những con số được tìm theo cách này cho mình và lựa chọn để đánh các đài quay đó vào lần quay tiếp theo. 

Cập nhật soi cầu WAP hằng ngày cho bet thủ

Không chỉ có cung cấp soi cầu KQXS bằng soi cầu pascal, cập nhật cho người chơi kết quả soi cầu bằng WAP cho bet thủ tham khảo. Đây được coi là hình thức soi cầu hiện đại nhất hiện nay được áp dụng.

Cập nhật soi cầu WAP các đài quay mỗi ngày
Cập nhật soi cầu WAP các đài quay mỗi ngày

Ưu điểm của soi cầu WAP chính là mang số đến nhanh, tích hợp nhiều thuật toán hàng đầu trong soi cầu, mang đến kết quả hoàn hảo cho anh em bet thủ.

Cập nhật soi cầu KQXS bằng xác suất thống kê

Soi cầu Bắc Trung Nam bằng áp dụng xác suất thống kê. Người chơi hoàn toàn yên tâm khi các con số soi được tính ra bằng cách tính xác suất về, trống trong một khoảng thời gian dài nên đảm bảo sự chính xác rất lớn.

Lời kết

Những thông tin về KQXS đã được cập nhật cho anh em đề thủ trong bài viết này. Tổng hợp tất cả các thông tin không chỉ giúp cho bạn xác định mình có trúng giải hay không mà còn có ý nghĩa rất lớn trong soi cầu và chốt số khi chơi lô đề!


ketquaxoso

ketquaxoso

ketquaxoso

xsmt

kqxs

kqxs

soicau247

s66.plus

s66

s666

s66

kqxs

sun win

soi cầu 247

Close
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon